Follow by Email

lunes, 25 de junio de 2012

Continuació

Fan constantment raonaments, associacions, deduccions..etc...
Si un nen és feliç, se sent lliure, se sent el protagonista del seu propi aprenentatge...
i descobreix, observa, experimenta, raona, associa, fa deduccions, esbrina, entèn, aprèn, viu...
és que hi ha coses que funcionen ! o sigui, que donen bons resultats!
podriem dir que una de les coses és el sistema d'ensenyament  ( que és una ,manera natural (,en aquest cas q estem parlant ) el "sistema" la manera, el camí..( difrnts formes d'expresar-ho).que han escollit en aquella familia.).
O sigui...
si penso, que l'unschooling és un sistema que si funciona!
és un sistema( via o cami, etc ) que funciona ( que el resultat son nens feliços, que si aprenen ).
L'unschooling és un sistema que si funciona!!! crec que si !!
n'estic convençuda!!! 


No hay comentarios:

Publicar un comentario